Časté otázky

Osobní přístup je pro nás na prvním místě, proto nám neváhejte napsat nebo zavolat. Odpovědi na časté otázky najdete nejrychleji zde...

Crowdfunding

Co je to crowdfunding?

Skupinové financování neboli Crowdfunding je propojování velkých skupin drobných investorů s podnikateli, kteří hledají finanční zajištění pro své investiční projekty. Díky crowdfundingu získává investor možnost aktivně podporovat růst vybraných společností a profitovat z jejich budoucích zisků.

Je to bezpečné?

S každou investicí je samozřejmě spojena určitá míra rizika. Investiční platformy jsou povinny poskytnout investorům kompletní informace o nabízených projektech a u každého projektu uvést jeho rizikovost. Investor se tak může rozhodnout jaká míra rizika je pro něj přípustná. Crowdfunding se obecně považuje za bezpečnější formu investování (v porovnání například s investováním do akcií), jelikož nabízí investorům pevně daný výnos.

Jak se liší crowdfunding od jiných způsobů financování?

Na rozdíl od investic do akcií nebo komoditních trhů je předem známý úrok a doba návratnosti investice, která se obvykle pohybuje v řádu několika měsíců nebo několika málo let. Své peníze včetně úroku získává investor brzy zpět a pokud chce, může znovu investovat.

Proč investovat s EasyFunding?

Zaměřujeme se především na projekty zavedených a stabilních firem, které crowdfunding využívají jako alternativu bankovních úvěrů.
S investicemi ani s výnosy se nepojí žádné vstupní náklady nebo poplatky. Obvyklé výnosy jsou 7-12 % p.a., u řady projektů dochází k měsíční výplatě úroků. Nespornou výhodou je velmi krátký investiční horizont, díky čemuž můžete mít své prostředky brzy k dispozici. Délka projektů je obvykle od třech měsíců do tří let. Investovat můžete jednorázově již od částky 10 tisíc korun. Své volné prostředky tak může zhodnotit drobný střadatel, ale i zkušený investor, který takto může lépe diverzifikovat své investiční portfolio. Celý proces je bezpapírový. Registrace, ověření identity i samotné investování probíhá výhradně online.

V čem je EasyFunding jiný než ostatní?

Zaměřujeme se především na crowdfundingové financování projektů v oblasti nových technologií, společenské odpovědnosti nebo udržitelného rozvoje. Investice tak nejen vydělává peníze, ale zároveň pomáhá planetě a společnosti.

Jak se EasyFunding liší od banky?

Klienti bank obvykle využívají produkty jako jsou běžné účty, spořící účty, termínované vklady nebo stavební spoření. U těch ale bývá velmi nízký úrok. EasyFunding ti ale dává možnost zhodnotit peníze formou investování a získat zajímavé výnosy. Banky ale obvykle nabízí různé formy investování přes další zprostředkovatele, což

s sebou nese dodatečné náklady a tedy snižuje konečný výnos. EasyFunding nabízí projekty konkrétních firem přímo investorovi a každý má tak možnost si sám vybrat projekt, který chce podpořit. Roční výnosy se pohybují od 7 do 12 % p. a. a úroky ti připisujeme každý měsíc.

Kdo je vlastníkem EasyFunding?

Jsme členem Asociace crowdfundinogých platforem. Záleží nám na tom, aby investice našich klientů byly zajímavě zhodnocené s minimální mírou rizika.

Jsme součástí mezinárodní finanční skupiny EasyChange, která funguje na českém trhu již od roku 2010, je držitelem licence platební instituce s ročním obratem přes 3 miliardy Kč a je ze sta procent vlastněná českými majiteli. Řídíme se přísnými etickými standardy. Naše činnost je plně pod dohledem České národní banky a Finančního analytického úřadu.

Jak si vybíráte projekty, nebo firmy, které jsou uvedené na vašem webu?

Hodnocení jednotlivých projektů vychází z metodiky Ministerstva financí.

Jaký je přesně průběh obchodního vztahu s EasyFunding?

Pro splnění zákonných náležitostí se nelekni obvyklého formálního jazyka
 • Klient se nejprve registruje do klientské zóny
 • Vyplní údaje nutné k ověření jeho totožnosti a AML podkladů dle zákona č. 253/2008 Sb. a po schválení těchto údajů zaměstnancem společnosti EasyFunding a.s. je klient vyzván k podpisu smlouvy o poskytování platebních služeb a následně o kolektivním investování
 • Po SMS podpisu smluv je klientovi zpřístupněn celý systém a v sekci projekty, může vybírat projekty dle svého uvážení
 • Všechny podepsané smlouvy se ukládají do klientské sekce klienta v kategorii smlouvy
 • Po zadání pokynu k investici podepisuje klient úvěrovou smlouvu s vlastníkem projektu, přičemž má 4 kalendářní dny na zpětvzetí své nabídky. To lze učinit v klientské sekci – smlouvy, kde lze kliknutím na tlačítko storno smlouvu vypovědět
 • Po uplynutí výše zmíněné lhůty se má za to, že klient s projektem vlastníka souhlasí a od 1. dne následujícího měsíce začíná vznikat klientovi nárok na úrok, který si s vlastníkem projektu sjednal
 • Úrok je připisován na peněženku klienta vždy 5. dne následujícího kalendářního měsíce, kdy klientovi vznikl nárok na sjednaný úrok
 • Na konci sjednaného projektu je klientovy připsán nejen úrok, ale je mu vrácena i jistina
 • Tyto prostředky může klient dále investovat do dalších projektů na platformě, případně si je může převést na bankovní účet, který mu byl schválen při sjednání smlouvy a poskytování platebních služeb

Registrace

Jaké doklady je potřeba při registraci doložit?

Budeme potřebovat jeden doklad totožnosti s fotografií, dále podpůrný doklad (například řidičský průkaz) a kopii potvrzení o bankovním účtu.

Registrace mi nejde dokončit, co mám dělat?

Kontaktujte naši zákaznickou linkou, rádi vám pomůžeme.

Mohu registrovat svojí firmu?

Ano, investice právnických osob jsou u nás možné.

Investiční proces

Probíhá investice prostřednictvím makléře, nebo správce portfolia?

Ne. Každý klient si sám vybere projekt, který je mu sympatický, a investuje do něj libovolnou částku.

Co když investicím nerozumím?

Každý projekt je detailně představován a hned v úvodu vidíte, jaká je délka investice a výše výnosů za rok (p.a.). Pokud si stále nejste jisti, který projekt vybrat, kontaktujte nás a některý z našich zkušených ambasadorů Vám rád pomůže.

Peníze na projekt posílám ze svého účtu?

Nejdříve je potřeba zaslat požadovanou částku do investorské peněženky v zabezpečené části našeho webu. A teprve z peněženky je pak možné peníze investovat do konkrétního projektu.

Jaká je minimální výše investice?

Minimální výše investice je 10 000 Kč.

Jak mohu investovat prostřednictvím EasyFunding?

Je potřeba se zaregistrovat, ověřit svou totožnost a následně je možné investovat. Detailně je proces popsaný v sekci jak to funguje.

Co když se nepodaří získat požadovanou částku na daný projekt?

Pokud se nepodaří vybrat požadovanou částku na daný projekt, vložené prostředky se vrací přispěvateli zpět.

Jak mám jistotu, že jsou mé peníze u vás v bezpečí?

Využíváme online platební systém naší mateřské společnosti EasyChange, která má licenci velké platební instituce u ČNB. Peníze jsou tudíž v bezpečí stejně jako například v bance.

Mohu si nějak ověřit informace, které uvádíte u jednotlivých projektů?

Všechny Informace poskytované naším partnerem důkladně prověřuje náš tým zkušených ekonomů a analytiků. Ten, kdo si chce předkládané informace prověřit sám, najde většinu materiálů ve veřejně přístupných databázích.

Máte licenci České národní banky?

Aktuálně je EasyFunding a.s. v procesu získávání licence od České národní banky. Mateřská společnost EasyChange s.r.o. již vlastní licenci velké platební instituce a její roční obrat přesahuje 3 miliardy korun.

Jaká je přesně metoda použitá k výpočtu úvěrového ohodnocení?

Kategorie úvěrového ohodnocení vychází z metodiky Ministerstva financí České republiky
Každá kategorie má svá bodová kritéria a následně je na základě součtu bodů vytvořen rating k projektu. Bodujeme následující kategorie a kritéria:
 • Distributor a aranžér emise
 • Doba podnikání společnosti od počátku evidence tržeb
 • Vlastník společnosti
 • Velikost společnosti dle tržeb v mil. Kč
 • Finanční výkazy: zveřejněné min. 2 roky, neuveřejnění 0 bodů
 • Audit společnosti za poslední dvě účetní období, jsou-li k dispozici
 • Rentabilita tržeb: EBITDA/Tržby
 • Věřitelské riziko: celková zadluženost = cizí zdroje / celková aktiva
 • Úrokové krytí: (EBT + nákladové úroky) / nákladové úroky
 • Solventnost: Bilanční Cash Flow / ((závazky krátkodobé + dlouhodobé) – finanční majetek)
 • Překapitalizace / podkapitalizace (vlastní kapitál + dlouhodobý cizí kapitál) / stálá aktiva

Jaký je výsledný rating na základě metody úvěrového ohodnocení?

 • A 22 – 21 bodů Minimální riziko
 • B 21 – 19,5 bodů Nízké riziko
 • C 19,5 – 16 bodů Střední riziko
 • D 16 – 11 bodů Zvýšené riziko
 • E 11 – 5,5 bodu Vysoké riziko
 • F méně než 5,5 bodu Extrémní riziko

Jaká je míra selhání projektů?

Za posledních 36 měsíců nedošlo na platformě EasyFunding.cz k žádnému selhání.

Jsou investice pojištěny?

Na služby skupinového financování se nevztahuje systém pojištění vkladů zřízený podle směrnice 2014/49/EU a na převoditelné cenné papíry nebo nástroje přijaté pro účely skupinového financování získané prostřednictvím jejich platformy skupinového financování nevztahuje systém pro odškodnění investorů zřízený v souladu se směrnicí 97/9/ES.

Výnosy

Jaká je výše úroku?

Obvyklé výnosy jsou 7-12 % p.a.

Proč se výše úroků u jednotlivých projektů liší?

Výši úroků ovlivňuje celá řada faktorů od složitosti projektu, přes délku investice, až po jeho rizikovost.

Kdy dostanu první peníze?

U většiny projektů vyplácíme úrok do investorské peněženky každý měsíc.

Jaké jsou poplatky za investici?

U nás se žádné poplatky neplatí nám, ani třetím stranám. Nabízený úrok je to, co skutečně dostaneš.

Musím své výnosy zdanit?

Ano, pro stanovení základu daně českých nepodnikajících občanů je nutné postupovat v souladu s §8 zákona č. 586 / 1992 Sb., o daních z příjmů. Podle zákona také musíme upozornit, že neposkytujeme daňové a účetní poradenství.

Rizika

Jaké je riziko, že investice nevyjde?

Hrajeme fér a neslibujeme nulové riziko. Děláme ale všechno pro to, aby riziko spojené s investicí bylo co nejmenší. Spolupracujeme pouze se zavedenými českými a slovenskými firmami. Každý projekt i firmu pečlivě posuzuje náš tým zkušených analytiků podle metodiky Ministerstva financí. Řada investic je také krytá, například instalovanou technologií nebo nemovitostí. Na rozdíl od akcií, dluhopisů nebo jiných forem investic je zde riziko skutečně minimální.

Jaké je zajištění projektů?

Každý investiční projekt od prověřených partnerů předem pečlivě vybírá a posuzuje tým našich zkušených ekonomů a analytiků. Hodnocení jednotlivých projektů probíhá na základě metodiky Ministerstva financí. Klient předem vidí detailně popsaný projekt včetně míry rizikovosti daného projektu a sám tak rozhoduje o tom, nakolik je daný projekt zajímavý a věří mu. Vzhledem k tomu, že nenabízíme projekty nezkušených a začínajících podnikatelů, je rizikovost projektů obvykle minimální. U řady projektů jsou navíc vložené prostředky kryté instalovanou technologií.