Povinně zveřejňované informace

Zveřejňované informace

Informace publikované v souladu s § 456 písm. 7 Zákona č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony.